background img

Chủ Đề

Diễn đàn vip 3 link dofollow cho các bác đăng bài!


Bên Itseo đang set vip nhá!
Nhanh tay lên ae!
Quyền lợi VIP member: 3 link Dofollow, 3 link chữ ký cũng df.
Điều kiện: post bài giới thiệu và có link trỏ về trên 5 trang khác nhau và post lên topic set vip của diễn đàn.
BQT check thủ công hàng tuần để ktra, nếu bài bị del sẽ cắt quyền VIP member đó :)


0 nhận xét:

Đăng nhận xét